SGO NAREW STRONA GŁÓWNA SAMODZIELNA GRUPA OPERACYJNA NAREW: Sucha Rzeczka - 2 schrony (1 zachowany).

Mapa.

Schron nr 1.

Inne ujęcie schronu nr 1.

_