ARMIA MODLIN STRONA GŁÓWNA ARMIA MODLIN: Rzęgnowo - 6 schronów.

Opis budowy przedstawiono przy opisie pozycji Mława

Typy schronów na pozycji:

· schron do ognia jednostronnego - 2 obiekty

· schron do ognia dwustronnego - 4 obiektów

Obsadę pozycji stanowił 79. pp, którego dowódca, ppłk dypl. Konstanty Zaborowski był jednocześnie dowódcą pododcinka. I batalion pułku obsadzał rejon Kitek, II batalion - rejon Zawad, III batalion - rejon Rudna. Na pododcinek skierowano stosunkowo silne jednostki wsparcia artyleryjskiego - 59. dal (mjr Mieczysław Suzin), 78. dal (mjr Feliks Koszucki) i 88. dac (mjr Jerzy Trzasko-Durski).

Warto zauważyć, że 20. DP wchodziła do walki, obsadzając całością sił zwarty odcinek ufortyfikowany. We wrześniu 1939 roku był to jeden z nielicznych przypadków tego typu. Przebiegu walk o pozycje Mławską i Rzęgnowską w dniach 1-3.09.1939 r. z uwagi na szczupłość miejsca nie będziemy tutaj przytaczać. Szczegółowy opis bitwy można odnaleźć w licznych publikacjach, w tym również w kilku monografiach (patrz bibliografia). Powyższe dwie pozycje są niezwykle cennym zabytkiem budownictwa obronnego, pozostając do dziś największym, zachowanym nieomal w całości, zespołem lekkiej fortyfikacji polskiej z okresu międzywojennego.

Mapa.

nr 1 Schron dla 2 ckm, usytuowany na zakręcie szosy Dzierzgowo-Rzęgnowo. Ogrodzony, na przelotni zawieszona tablica, upamiętniająca żołnierzy 79. pułku piechoty.

nr 2 Schron dla 1 ckm, usytuowany na polu koło wsi Kamień.

nr 4 Schron dla 2 ckm, usytuowany w lesie przy szosie Krzynowłoga-Rzęgnowo.

nr 6 Schron dla 2 ckm, usytuowany na polu koło wsi Żaboklik.