ARMIA POMORZE STRONA GŁÓWNA ARMIA POMORZE: Pozycja Rytel - 6 schronów

Mapa.

Prace na tej pozycji latem 1939 r. wykonywała kompania saperów KOP "Hoszcza", pluton pionierów z Pomorskiej BK, żołnierze 35 pp oraz bON Czersk. Oprócz podwójnej linii okopów i zasieków w lasach wyrąbano także przesieki do prowadzenia ognia z broni maszynowej. Całość dopełniały nieliczne miny i przeszkody p-panc. Jedynie na południowym końcu odcinka wzdłuż potoku Wytrych wybudowano 6 schronów żelbetonowych. Obiekt nr 1 został rozsadzony po 1964 r., ruina czytelna.

Wieczorem w dniu 01.09.1939 r. po całodziennych ciężkich walkach i odparciu kilku natarć poprzedzanych silnym przygotowaniem artyleryjskim zgrupowanie 35 pp zostało rozkazem dowództwa wycofane z zajmowanej pozycji za rzekę Brdę.

Ciekawostką jest to, że dojścia do schronów są dość dobrze oznakowane tabliczkami.
Gratulacje - jednak szkoda, że nie zastosowano języka polskiego i zamiast słowa schron użyto niemieckiego odpowiednika bunkier !!!.  

Tablica wskazująca dojście do schronu. Podpis w odpowiedniku niemieckim (!?) - bunkier. 

Schron numer 1 - tradytor dwustronny, rozbity. Położony na zachód (około 200m) od skrzyżowania dróg na Drożdżenice, Kęsowo.

Inne ujęcie schronu nr 1.

Schron numer 2, przy drodze na Kęsowo - u dołu skarpy. Tradytorowy, jednostronny.

Schron numer 3 - tradytor jednostronny, ok. 80 metrów na pólnocny wschód od schronu numer 2.

Schron numer 4 - tradytor jednostronny w obniżeniu górki. Położony w lesie.

Inne ujęcie schronu numer 4.

Schron numer 5 - tradytor jednostronny, położony u podnóża pagórka.

Schron numer 5 z góry, od tyłu.

Schron numer 6 - tradytor dwustronny, położony tuż przy szosie Kęsowo - Obrowo.

Inne ujęcie schronu numer 6. Widoczny dach schronu, w głębi szosa.