ARMIA KRAKÓW STRONA GŁÓWNA ARMIA KRAKÓW: Lubliniec - 4 schrony.

Mapa.

Schron nr 1 dla 2 ckm, usytuowany na zachodnim skraju miasta, obecnie użytkowany jako gołębnik.

Schron nr 2 dla 1 ckm do ognia czołowego, usytuowany niegdyś przy wieży ciśnień na stacji kolejowej. Widoczna osunięta płyta fundamentowa z kruszywem porfirowym.

Schron nr 2 dla 1 ckm do ognia czołowego, usytuowany niegdyś przy wieży ciśnień na stacji kolejowej. Po wojnie, po nieudanych próbach rozbicia go młotem pneumatycznym, załadowano go na lorę, przewieziono na zachodni skraj miasta i zrzucono z nieużytkowanej bocznicy.

Schron nr 3 dla 1 ckm do ognia czołowego, usytuowany na wzgórzu, na północnym skraju miasta.

Schron nr 3 dla 1 ckm do ogni czołowego, usytuowany na wzgórzu, na północnym skraju miasta.

Schron nr 4, prawdopodobnie jedyny wykonany w 1939 schron dla 37 mm armaty przeciwpancernej - widok z izby amunicyjnej w stronę strzelnicy.

 

Schron nr 4 - widok z izby bojowej w stronę wejścia.

Schron nr 4, widok na otwór strzelniczy armaty, w głębi widoczna ściana oddzielająca izbę bojową od amunicyjnej i otwór wejściowy.

_