ARMIA MODLIN STRONA GŁÓWNA ARMIA MODLIN: Lidzbark Welski - 6 schronów.

Mapa.

Nowogródzka BK (gen. bryg. Władysław Anders) została zmobilizowana i przerzucona w rejon Sierpca w dniach 23-28.03.1939 r. 08.08.1939 r. została przegrupowana w rejon Lidzbarka z zadaniem zorganizowania obrony miasta. Na miejscu stacjonowała już 3. kompania I Mazurskiego batalionu Obrony Narodowej (por. rez. Bolesław Palczyński). Brak jest szczegółów, dotyczących budowy fortyfikacji. Prace wykonywano siłami własnymi oddziałów, przy wydatnym zapewne udziale 9. szwadronu pionierów (rtm. Władysław Wojnikonis). Planowano budowę 14 schronów, z czego zrealizowano 5. Wzdłuż rzeki Wel wykonano pełnoprofilowy okop, rozpięto zasieki z drutu kolczastego, zaminowano mosty, na drogach ustawiono przeszkody przeciwpancerne. W swoich wspomnieniach dowódca 26. puł, płk dypl. Ludwik Schweizer, wspomina również, że na odcinku jego pułku, między jez. Lidzbarskim a jez. Leżno, gdzie wykonano m. in. rów przeciwczołgowy, miały się również znajdować schrony na armatkę p-panc i ckm, nie ukończone z powodu niedostarczenia przyrzeczonego betonu.

Typy schronów na pozycji:

· schron do ognia jednostronnego - 6 obiektów

Odcinek wzmocniony schronami żelbetowymi obsadziła wspomniana kompania ON oraz 25. pułk ułanów (puł) (płk Bogdan Stachlewski), wzmocniony dwoma bateriami 9. dywizjon artylerii konnej (dak) (ppłk Tadeusz Rohoziński). Całością dowodził płk Kazimierz Żelisławski, zastępca dowódcy brygady. 2 IX jego obowiązki przejął płk Schweizer. Był to bodaj jedyny przypadek w kampanii polskiej 1939 r., by kawalerzyści walczyli w żelbetowych schronach bojowych.

Niemcy nigdy nie podeszli pod główną linię obronną Nowogródzkiej BK. Przez pierwsze trzy dni wojny na jej przedpolu następowały jedynie starcia wysuniętych placówek polskich z drobnymi patrolami wroga. M. in. W dniu 02.09.1939 r. placówka 4/25. puł w Łącku Wielkim odparła bez strat własnych atak kompanii niemieckiej piechoty. Wieczorem 03.09.1939 r. wobec groźby oskrzydlenia 20. DP, gen. Anders otrzymał od dowódcy armii rozkaz wycofania się do Sierpca, a następnie do Płocka. 25. puł opuścił lidzbarskie fortyfikacje między godziną 21:00 a 23:00.

 Schron nr 1

 Schron nr 1 - widoczna przelotnia

 Schron nr 2

 Schron nr 3 - na skraju lasu

 Schron nr 4

 Schron nr 5

 Schron nr 6

_