ARMIA ŁÓDŹ STRONA GŁÓWNA ARMIA ŁÓDŹ: Kamionacz - 4 schrony.

Mapa.

KAMIONACZ to drugi (licząc od północy) z istniejących pododcinków linii Warty. Cztery schrony tego samego typu (tradytorowy jednostronny) wkomponowane zostały w wał przeciwpowodziowy. Są niedostępne i mało widoczne.  

Dwa ujęcia schronu nr 1 wysuniętego najbardziej na północ.