ARMIA KRAKÓW STRONA GŁÓWNA ARMIA KRAKÓW: Częstochowa - 11 schronów.

Mapa.

 Schron nr 1, położony na terenie prywatnej posesji w Kiedrzynie.

Schron nr 1 - ujęcie od strony przedpola, widoczny dość krótki odcinek ściany czołowej między "uszami".

Schron nr 2, położony na terenie prywatnej posesji w Kiedrzynie.

Schron nr 2 posiada ściany boczne o grubości 150 cm, co pozwala zakwalifikować do obiektów fortyfikacji średniej (odporność "C").

Schron nr 3, położony przy szosie na Działoszyn.

Schron nr 4, położony na wzgórzu na Grabówce.

 

Schron nr 4, widok z boku.

Schron nr 4, widok ze stropu na zapole.

Schron nr 4, widok od zapola - doskonale widoczne strzelnice kb obrony bliskiej.

Schron nr 4, widok z boku.

Schron nr 5, obserwacyjny, koło cmentarza.

Schron nr 6, koło cmentarza.

Schron nr 7, na cmentarzu.

Schron nr 8, obserwacyjny, położony przy ul. Łódzkiej, widok od przedpola.

Schron nr 8, widok z boku.

Schron nr 8, widok na przedpole.

Schron nr 9.

Schron nr 9, usytuowany w pobliżu ul. Łódzkiej.

Schron nr 10, usytuowany na terenie dawnego przykoszarowego placu ćwiczeń

Schron nr 11 

_

Mapa ilustruje rozmieszczenie schronów w części północno zachodniej Częstochowy

Mapa ilustruje rozmieszczenie schronów w części południowo zachodniej Częstochowy