ARMIA POMORZE STRONA GŁÓWNA ARMIA POMORZE: Pozycja jezior Brodnickich - 4 schrony

Mapa.

Położony w lasach na północ od Brodnicy odcinek usytuowano wzdłuż podmokłej doliny połączonych ze sobą jezior Bachotek, Strażym, Zbiczno i Ciche. Zdecydowano o budowie schronów tylko na przesmykach między jeziorami. Do prac skierowano żołnierzy z 63 pp, organiczny batalion saperów z 4 DP oraz 50 robotników cywilnych. Do dnia 02.09.1939 r. wykonano 4 schrony, zasieki, zawały leśne i spiętrzenia wody. Dwa schrony (nr 2 i 3) są uszkodzone.

We wrześniu 1939 r. pozycja obsadzona przez OW Brodnica (I/67 pp i bON Brodnica) nie była atakowana przez nieprzyjaciela. W dniu 04.09.1939 r. OW Brodnica został wycofany jako osłona Grupy Operacyjnej Wschód.

Schron numer 1 - tradytor jednostronny, bez przelotni. Położony u dołu wysokiej skarpy, przy żółtym szlaku. Południowy koniec jeziora Ciche.

Schron numer 2, tradytorowy - dwustronny. Położony pomiędzy jeziorami Zbiczno i Ciche przy żółtym szlaku.

Schron numer 3 - tradytor dwustronny, rozbity. Tuż przy cieku - na dole wzgórza. W pobliżu szosy - na zachód od mostku (w odległości ok 250 metrów).

Widoczne zniszczenia w schronie numer 3.

Schron numer 4 - tradytor dwustronny tuż przy moście - szosa Zbiczno - Pokrzydowo.

Ujęcie schronu numer 4 z drugiej strony.

Mapa zawiera drogę Zbiczno - Łąkorz (podbrodnica) - przesmyk między jeziorami Ciche i Zbiczno.