OBRONA WYBRZEZA STRONA GŁÓWNA OBRONA WYBRZEŻA: Jastarnia - 1 schron + 2 Fundamenty

Ośrodek Oporu Jastarnia.

Mapa i lokalizacja GPS.

Decyzja o wybudowaniu ośrodka oporu w Jastarni zapadła w kwietniu a prace rozpoczęto w maju 1939 r. Pozycja składa się z dwóch linii obrony. Na pierwszej wzniesiono 4 schrony ciężkie a na drugiej położonej 300 m za pierwszą tylko 1 z 4 planowanych schronów lekkich. Pozostałych 3 schronów nie ukończono. Jednak istniejące fundamenty pozwalają na identyfikację typu i oszacowanie kierunków ognia. Sporej pomocy przy pracach fortyfikacyjnych udzielił batalion Junackich Hufców Pracy z Cetniewa. Za całość prac odpowiadało Kierownictwo Robót nr 8, nadzór sprawowała grupa fortyfikacyjna z ramienia Szefostwa Fortyfikacji Wybrzeża Morskiego. Pozycje uzupełniono siecią okopów i zasiek, które rozbudowywano sukcesywnie aż do ustania walk.

We wrześniu 1939 r. ośrodek oporu był obsadzony przez kompanię ściągniętego specjalnie aż z Wołynia i sformowany w tym celu IV batalion 7 pułku Korpusu Ochrony Pogranicza. Aż do ostatecznej kapitulacji w dniu 2.10.1939 r. nie doszło do bezpośredniej próby przełamania pozycji.

Jedyny wybudowany lekki schron na terenie RU Hel posiada dużo modyfikacji. Strop wzmocniono od wewnątrz kształtownikami stalowymi i blachą. Zastosowano podstawę forteczną zamiast drewnianego stołu pod ckm na podstawie polowej. Strzelnicę zabezpieczono płytkami stalowymi na zawiasach a wejście do obiektu drzwiami. Spowodowało to także konieczność zastosowana w obiekcje wentylacji. Pobór świeżego powietrza następował przez otwór w ścianie tylnej a zrzut przez otwór w ścianie bocznej obok strzelnicy. Dodatkowo wejścia do przelotni zabezpieczono z obu stron kratami.

Fotografie z roku 2005.

Widok na odnowiony schron nr 1 od strony linii kolejowej. Położony 300 metrów w kierunku Jastarni od linii pozycji stałej - tuż przy torach kolejowych. Schron nie posiada całego ucha. Po prawej stronie strzelnicy widoczny wylot wentylacji.

Widok na schron nr 1 od "tyłu". Po prawej stronie nad strzelnicą obrony wejścia widoczny wlot wentylacji.

Odkopano także fundamenty dwóch schronów - oznaczone na mapce jako Fa i Fb. Na koniec czerwca 2005 roku nie odkopano fundamentu Fc.

Fundament Fa położony jest tuż przy linii brzegowej zatoki. Idąc od strony Jastarni za terenem boiska należy skręcić w lewo w drugą ścieżkę i dojść prawie do brzegu zatoki.
Widoczne wyprowadzone elementy zbrojenia. Miał to być tradytor dwustronny.

Fundament Fa.

Fundament Fa - ujęcie z przeciwnej strony. 

Fundament Fb położony tuż przy ścieżce biegnącej równolegle pomiędzy szlakiem niebieskim a linią kolejową.


Stare fotografie. 

Widok na schron nr 1 od strony linii kolejowej. Schron nie posiada całego ucha. Po prawej stronie strzelnicy widoczny wylot wentylacji.

Widok na schron nr 1 od "tyłu". Po prawej stronie nad strzelnicą obrony wejścia widoczny wlot wentylacji.

 

Strzelnica z podstawą forteczną.


.

 Schron nr

lokalizacja

1

N 54° 42’52.5”

E 018° 38’18.8”

Fa

N 54° 42’46.3”

E 018° 38’13.8”

Fb

N 54° 42’54.8”

E 018° 38’20.8”